Ecopolitan

אתר Ecopolitan הוא פורטל מידע ופעילויות בנושא בריאות.
באתר ניתן להצע הזמנת תורים לייעוץ מסוגים שונים אצל מספר מטפלים.
האתר מכיל אפשרויות נרחבות לחברי מועדון, מאפשרות שליטה על תכנים באתר ועד אפשרות הצעת שרותים בתשלום לשאר הגולשים.

לצפייה באתר: http://israel.ecopolitan.com